1. Użyj aktualnego oprogramowania antywirusowego. Sprawdź czy automatycznie się aktualizuje.
  2. Użyj zapory (firewall)
  3. Zapewnij w miarę możliwości aktualność wszystkich programów z których korzystasz..
  4. Sprawdź czy Twoje hasła są dobrze dobrane i chronione. (minimum 8 znaków)
  5. Nie otwieraj podejrzanych załączników ani nie klikaj nietypowe linków w wiadomościach.